Referater fra Ekstraordinære Generalforsamlinger

2017 Referat Ekstraordinær Generalforsamling

2014 Referat Ekstraordinær Generalforsamling

2013 Referat Ekstraordinær Generalforsamling

2011 Referat Ekstraordinær Generalforsamling