Offentligt

2010 –  :

2013 Bilag fra generalforsamlingen vedr. brug af foreningen penge

2011 Egedal vandforsyning

 

2000 – 2009:

2009 NCC overslagspris på belægningsarbejde

2006 Aftale om græsslåning

2005 Aftale om græsslåning

2004 Aftale om græsslåning

2003 Aftale om græsslåning

2001 BUPL retningslinier vedrørende legepladser 

 

1990 – 1999:

1997 Ølstykke kommune teknisk forvaltning behandling af tillæg 3

1996 Ølstykke kommune teknisk forvaltning spildevandsplan tillæg 3

 

1980 – 1989:

1986 Ølstykke kommune vedligeholdelse af mure

1983 Ølstykke kommune klage over udhus

1983 Ølstykke kommune overdækninger-udhuse

 

Diverse:

Tegninger til udhusbygning