Kategorier
Indlæg

Sankt Hans aften på fællesarealet

Grundejerforeningen holder traditionen tro Sankt Hans, tirsdag d. 23 juni kl. 20 på det grønne område, ved den nye legeplads.

Vel mødt.
Bestyrelsen