Kategorier
Indlæg

Referat fra ekstraordinær generalforsamling d.25/10-2011

Kildeholm 1 – Ekstra ordinær generalforsamling tirsdag den 25. oktober 2011

Antal fremmødte husstande: 23

1. Valg af dirigent og referent
Henrik Cramer (E4) blev valgt til dirigent og han kunne konstatere at den
ekstraordinære generalforsamling var korrekt indkaldt.

Brian Tingleff (E15) blev valgt til referent.

2. Afstemning vedrørende kontingentstigning som følge af snerydning og saltning af grundejerforeningens veje

Næstformand Kristian Kohn fremlagde de omdelte forslag, hvorefter fulgte en debat for og imod forslaget, hvorefter forslaget kom til afstemning.

Resultatet af afstemningen blev:

For: 8 blandt de fremmødte + 3 fuldmagter= 11
Imod: 15 blandt de fremmødte + 10 fuldmagter= 25

Forslaget blev dermed ikke vedtaget.

3. Eventuelt
Samtale om vejenes tilstand og de arbejder der pt. foregår med udskiftning af kloak- og vandledninger. Bestyrelsen vil tilse at kommunen efterlader vejene i samme stand som før påbegyndelsen af udskiftningerne.

Grundejere fra Grimsbyvej gav udtryk for at de evt. ville undersøge om de kunne få en separat aftale om snerydning i stand.

Mvh

Bestyrelsen