Kategorier
Indlæg

Arbejdsdag i Kildeholm1 d.16/6-2012

Hej Alle

Vi vil igen i år invitere til en fælles arbejdsdag.

Det bliver lørdag d.16/6-2012. Vi mødes kl.10.00 ved legepladsen. Her vil bestyrelsen orientere om hvad der skal laves i år.

Der vil som altid være øl & sodavand til fremmødte og børn. Og der vil ligeledes blive serveret en lidt frokost – enten griller vi eller også får vi pizza.

Vi kan kun anbefale så mange som muligt at dukke op – og tag endelig børnene med så de kan lege sammen eller spille bold sammen.

Vi ses d.16/6-2012 kl.12.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Kategorier
Indlæg

Ny bestyrelse for vores grundejerforening

Hej Alle

Det er med glæde at jeg kan meddele at den nye bestyrelse har haft sit første møde siden den ordinære generalforsamling. Agendaen for dette første møde var at blive konstitueret og tale om den ekstra ordinære generalforsamling som der skal indkaldes til inden en måned fra den ordinære.

På nedenstående link ses de nye medlemmer af bestyrelsen.

Bestyrelsen 2012

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Kategorier
Indlæg

Referat fra Generalforsamling d.27/3-2012

Her er referatet fra den Ordinære Generalforsamling d.27/3-2012.

Som aftalt på selve generalforsamlingen vil det også blive runddelt for dem som ikke har adgang til internettet. Det vil blive runddelt i løbet af denne weekend.

Mvh
Kristian Kohn

Referat fra Generalforsamling d.27 marts 2012

 

 

 

Kategorier
Indlæg

Referat fra ekstraordinær generalforsamling d.25/10-2011

Kildeholm 1 – Ekstra ordinær generalforsamling tirsdag den 25. oktober 2011

Antal fremmødte husstande: 23

1. Valg af dirigent og referent
Henrik Cramer (E4) blev valgt til dirigent og han kunne konstatere at den
ekstraordinære generalforsamling var korrekt indkaldt.

Brian Tingleff (E15) blev valgt til referent.

2. Afstemning vedrørende kontingentstigning som følge af snerydning og saltning af grundejerforeningens veje

Næstformand Kristian Kohn fremlagde de omdelte forslag, hvorefter fulgte en debat for og imod forslaget, hvorefter forslaget kom til afstemning.

Resultatet af afstemningen blev:

For: 8 blandt de fremmødte + 3 fuldmagter= 11
Imod: 15 blandt de fremmødte + 10 fuldmagter= 25

Forslaget blev dermed ikke vedtaget.

3. Eventuelt
Samtale om vejenes tilstand og de arbejder der pt. foregår med udskiftning af kloak- og vandledninger. Bestyrelsen vil tilse at kommunen efterlader vejene i samme stand som før påbegyndelsen af udskiftningerne.

Grundejere fra Grimsbyvej gav udtryk for at de evt. ville undersøge om de kunne få en separat aftale om snerydning i stand.

Mvh

Bestyrelsen

Kategorier
Indlæg

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling d.25/10-2011

Hej Alle

Der vil i løbet af weekenden blive fordelt en indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling.

Det blev på den ordinær generalforsamling i marts i år aftalt at bestyrelsen skulle undersøge muligheden for betalt snerydning af vejene. Det har bestyrelse nu undersøgt og indkalder derfor til ekstraordinær generalforsamling – se vedhæftede under dokumenter som altså også fordeles rundt.

Vi i bestyrelse kan kun opfordre at så mange som muligt dukker op. Det er ikke berammet til tage mere end max 1½ time.

God dag.

Bestyrelsen

Hent indkaldelsen her: ekstraordinær genforsamling okt 2011

Kategorier
Indlæg

Indbrud og mistænkelig folk

Hej Alle

Bestyrelsen har netop hørt at der har været indbrud i to huse her i weekenden.

Vi vil hermed gerne opfordre til at holde øje med mistænkelig folk som måtte være eller bevæge sig  i vores område når mørket falder på. Og i tillæg det selvfølgelig holde øje med hinandens huse som vi jo altid gør.

På bestyrelsens vegne

Kristian Kohn

Kategorier
Indlæg

Tak for indsatsen til arbejdsdagen

Hej Alle

Jeg vil på bestyrelsens vegne sige mange tak for hjælpen til de fremmødte. Det var i år en lille men arbejdssom gruppe.

Tak til dem som dukkede op og hjalp.

Vi fik tyndet ud på stien mod busstoppestedet, således at det nu er fremkommeligt igen. Derudover fik vi ordnet træet som var væltet under en storm og samtidig ordnet og malet den bænk som er i samme område.

På legepladsen fik vi tyndet ud således at det igen er muligt at bevæge sige ind fra siderne, samt se ind på legepladsen fra siderne. Ligeledes blev der malet en bænk.

Så nød vi et par pizzaer og det var det.

Vi ser nu frem til Sankt Hans aften hvor vi jo traditionen tro holder bål og der vil være en øl og vand til de fremmødte. Tidspunkt for bålstart vender vi tilbage med. Det er muligt at lægge hækaffald på bålet, men kun hækaffald. Ikke sække med græs, sand eller jord. Det er sket tidlgere og det er ikke godt.

Kristian Kohn

Kategorier
Indlæg

Rabataftale med Flügger i Stenløse

Vi fik for noget tid siden forhandlet en rabataftale på plads med Flügger i Stenløse.

Således får vi i Kildeholm 1 et sted mellem 10-15% rabat på ikke nedsatte vare. Koden er 1515 som I lige skal nævne ved købet.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen