— Gigabit opdatering —

Det er nu slået fast, at Gigabit kommer fra vej (ikke haven).

Der er dog enkelte undtagelser, hvor adressen kan få fiberen skudt ind fra siden/græsset uden ekstra omkostning.

Adresserne som har denne mulighed er følgende:

Hedebyvej 1
Hedebyvej 19

Egtvedvej 19

Følgende undersøges:

Hedebyvej 2 – vil blive besigtiget igen, forventeligt i morgen (onsdag 22/7).

Hedebyvej 20 – undersøges, afventer besigtigelse

Egtvedvej 20 – undersøges, afventer besigtigelse

Grimsbyvej 10 mangler jeg at få en tilbagemelding fra om hvor fiberen ønskes, førend vi kan finde ud af om det kan gøres omkostningsfrit.

Hjørnegrunde som ikke er nævnt ovenfor, har valgt at få det skudt ind fra vej, eller er ikke tilmeldt. Er dette ikke tilfældet, kontakt mig da hurtigst muligt.

Vedrørerende Genbesigtigelsen, sendes der besked ud i dag, at den er aflyst, for dem som allerede er besigtiget “korrekt”. Så har man ikke modtaget en aflysning af sin tid, vil besigtigelsen finde sted på det aftalte tidspunkt.

Til info er det at det er omkostningsfrit for visse huse noget ekstraordinært vi har “forhandlet” os til.

Tegning af ovenstående er vedhæftet.

Med venlig hilsen

Michael, E9

Fastelavnsfest 2020 i Kildeholm 1

Søndag den 23. februar blev årets fastelavnsfest afholdt i grundejerforeningen.

Vejret viste sig fra sin bedste side og der var flot fremmøde med i alt 58 børn og voksne.

Her er lidt stemningsbilleder fra dagen, som indeholdt mange flot udklædte børn.

Både store og små deltog ivrigt i tøndeslagningen og dronninger og konger blev fundet i de 3 kategorier, ligesom der blev udvalgt de 2 bedst udklædte børn. Præmier blev uddelt til kattekonger og –dronninger samt bedst udklædte.

Christian (E16) og Tommy (E10) blev kattekonge- og –dronning I de voksnes tøndeslagning og vandt dermed retten til at arrangere næste års arrangement i 2021.

Bedste hilsener på årets fastelavnsudvalgs vegne,

Flemming H12

Det samlede vinderhold af kattekonger, -dronninger samt bedst udklædte børn.

Tøndeslagningen i gang
De 3 tønder

Vejbelysning

Bestyrelsen er opmærksomme på, at vejbelysningen ikke virker.

Det er et relæ, der er gået i stykker pga. tordenvejr.

Elektriker er tilkaldt.

Sankt Hans 2016

Bestyrelsen har ikke mulighed, for at stå for arrangementet torsdag.

Vi regner med, at det løber af stablen alligevel, men andre må stå for, at få det gennemført.

Se opslag på Facebook

Vejbelysningen i grundejerforeningen

Bestyrelsen er opmærksom på, at der lige for tiden ikke er lys på grundejerforeningens veje. Årsagen er, at der sættes nye lysmaster op i området, og at vort målerskab og den automatiske tænd-og slukfunktion er blevet pillet ned. Som det fremgår af nedenstående, så er der opsat et “skumringsanlæg” – åbenbart ikke for vores veje.
Jeg har henvendt mig til kommunen jf. nedenstående. Jeg vil hurtigst mulig søge kontakt med Dong.

Blot til orientering.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Fælles affaldsindsamling i grundejerforeningen

Vi benytter DNs affaldsindsamlingsdag søndag d. 19. april til i fællesskab at gå fællesarealerne og omkringliggende områder igennem for affald.
Mødested er legepladsen kl 10 og vi forventer at arrangementet er slut ved middagstid. Undervejs bydes på kaffe og kage hos Carsten (Grimsbyvej 1).
Støt op om muligheden for lidt fællesskab og forskønnelse!
Af hensyn til mængden af kaffe og kage er der tilmelding til arrangementet. Skriv til Rasmus på rasmuselind@gmail.com