Kategorier
Indlæg

Ny facebook side

Der er blevet oprettet en facebook side for grundejerforeningen. Nu kan du lettere at holde dig opdateret, hvis du har en facebook-profil.

Alt hvad du skal gøre er blot at “Synes godt om” siden på dette link:

http://www.facebook.com/pages/Kildeholm1-Grundejerforening/142399055827992?ref=hl

Kategorier
Indlæg

Husk Generalforsamling

Husk at møde op til generalforsamlingen nu på onsdag den 20 marts.

Kategorier
Indlæg

Fastelavn 2013

Der blev hold fastelavn ved Hedebyvej 16. Kim og Rasmus stod for arragementet.

Der blev kåret både kattekonger og -dronninger, og der var fastelavnsboller, varm kakao mm.
Det var dejligt, da det var meget koldt.

Tak for et godt arrangement og det store fremmøde.

Kategorier
Indlæg

Mistænkelige personer

Hej Alle

Vi er blevet gjort opmærksomme på, at mistænkelige personer kører rundt på vores veje, i en stjålet bil og kikker ind af vores vinduer.

Vi vil hermed gerne opfordre til, at holde øje med mistænkelige folk som måtte være eller bevæge sig  i vores område. Og i tillæg til det, selvfølgelig at holde øje med hinandens huse, som vi jo altid gør.

På bestyrelsens vegne

Peter Albert

Kategorier
Indlæg

Arbejdsdag i Kildeholm1 d.16/6-2012

Hej Alle

Vi vil igen i år invitere til en fælles arbejdsdag.

Det bliver lørdag d.16/6-2012. Vi mødes kl.10.00 ved legepladsen. Her vil bestyrelsen orientere om hvad der skal laves i år.

Der vil som altid være øl & sodavand til fremmødte og børn. Og der vil ligeledes blive serveret en lidt frokost – enten griller vi eller også får vi pizza.

Vi kan kun anbefale så mange som muligt at dukke op – og tag endelig børnene med så de kan lege sammen eller spille bold sammen.

Vi ses d.16/6-2012 kl.12.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Kategorier
Indlæg

Ny bestyrelse for vores grundejerforening

Hej Alle

Det er med glæde at jeg kan meddele at den nye bestyrelse har haft sit første møde siden den ordinære generalforsamling. Agendaen for dette første møde var at blive konstitueret og tale om den ekstra ordinære generalforsamling som der skal indkaldes til inden en måned fra den ordinære.

På nedenstående link ses de nye medlemmer af bestyrelsen.

Bestyrelsen 2012

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Kategorier
Indlæg

Referat fra Generalforsamling d.27/3-2012

Her er referatet fra den Ordinære Generalforsamling d.27/3-2012.

Som aftalt på selve generalforsamlingen vil det også blive runddelt for dem som ikke har adgang til internettet. Det vil blive runddelt i løbet af denne weekend.

Mvh
Kristian Kohn

Referat fra Generalforsamling d.27 marts 2012

 

 

 

Kategorier
Indlæg

Referat fra ekstraordinær generalforsamling d.25/10-2011

Kildeholm 1 – Ekstra ordinær generalforsamling tirsdag den 25. oktober 2011

Antal fremmødte husstande: 23

1. Valg af dirigent og referent
Henrik Cramer (E4) blev valgt til dirigent og han kunne konstatere at den
ekstraordinære generalforsamling var korrekt indkaldt.

Brian Tingleff (E15) blev valgt til referent.

2. Afstemning vedrørende kontingentstigning som følge af snerydning og saltning af grundejerforeningens veje

Næstformand Kristian Kohn fremlagde de omdelte forslag, hvorefter fulgte en debat for og imod forslaget, hvorefter forslaget kom til afstemning.

Resultatet af afstemningen blev:

For: 8 blandt de fremmødte + 3 fuldmagter= 11
Imod: 15 blandt de fremmødte + 10 fuldmagter= 25

Forslaget blev dermed ikke vedtaget.

3. Eventuelt
Samtale om vejenes tilstand og de arbejder der pt. foregår med udskiftning af kloak- og vandledninger. Bestyrelsen vil tilse at kommunen efterlader vejene i samme stand som før påbegyndelsen af udskiftningerne.

Grundejere fra Grimsbyvej gav udtryk for at de evt. ville undersøge om de kunne få en separat aftale om snerydning i stand.

Mvh

Bestyrelsen

Kategorier
Indlæg

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling d.25/10-2011

Hej Alle

Der vil i løbet af weekenden blive fordelt en indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling.

Det blev på den ordinær generalforsamling i marts i år aftalt at bestyrelsen skulle undersøge muligheden for betalt snerydning af vejene. Det har bestyrelse nu undersøgt og indkalder derfor til ekstraordinær generalforsamling – se vedhæftede under dokumenter som altså også fordeles rundt.

Vi i bestyrelse kan kun opfordre at så mange som muligt dukker op. Det er ikke berammet til tage mere end max 1½ time.

God dag.

Bestyrelsen

Hent indkaldelsen her: ekstraordinær genforsamling okt 2011

Kategorier
Indlæg

Indbrud og mistænkelig folk

Hej Alle

Bestyrelsen har netop hørt at der har været indbrud i to huse her i weekenden.

Vi vil hermed gerne opfordre til at holde øje med mistænkelig folk som måtte være eller bevæge sig  i vores område når mørket falder på. Og i tillæg det selvfølgelig holde øje med hinandens huse som vi jo altid gør.

På bestyrelsens vegne

Kristian Kohn